สิงค์โปร์-มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือโครงการค่าย “Temasek Foundation Specialists”

สิงค์โปร์-มทร.รัตนโกสินทร์ ประชุมหารือโครงการค่าย “Temasek Foundation Specialists”

ภาพ-ข่าว:คัคเนศวร์ พรอัศวโยธิน
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

              ประชุมหารือโครงการค่าย Temasek Foundation Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2024 (TF-SCALE 2024) ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
               ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2567 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี มอบหมาย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี พร้อมด้วย ดร.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง เข้าเยี่ยมชมและหารือโครงการค่าย Temasek Foundation Specialists’ Community Action & Leadership Exchange Program 2024 (TF-SCALE 2024) ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 3-16 มีนาคม 2567 ณ Nanyang Polytechnic สาธารณรัฐสิงคโปร์
              ซึ่งระหว่างโครงการดำเนินการ นักศึกษาได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ต่อไป ผ่านทางกิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการนี้ต่างออกแบบมาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์ การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ และทักษะความเป็นผู้นำ
             ทั้งนี้ Mr.Chai Kurk Heng, Director/ Student Care & Guidance Nanyang Polytechnic International และทีมผู้บริหารให้การต้อนรับ อีกทั้งหารือความร่วมมือระหว่าง 2 สถาบันหลังจากการทำ MOU ร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการตอบสนองนโยบายมุ่งสู่สากลต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!