ลำปาง-สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดงาน”วันช้างไทย”

ลำปาง-สถาบันคชบาลแห่งชาติ จัดงาน”วันช้างไทย”

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล
บ.ก.อริย์ธัช พรอัศวโยธิน

                   วันที่ 13 มีนาคม 2567 “วันช้างไทย” สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยลำปาง) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ 16 รูป ช้าง 29 เชือก เนื่องใน “วันช้างไทย” ประจำปี 2567 ที่บริเวณพื้นที่รอบบ่อกักเก็บน้ำ ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ได้หัวหน้าส่วนราชการทั้งในระดับจังหวัด ระดับอำเภอ พร้อมข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดของแต่ละหน่วยงาน ประชาชนจากพื้นที่ชุมชนตำบลต่าง ๆ ในอำเภอใกล้เคียง ร่วมกับตัวแทนช้างที่อยู่ในความดูแลของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปาง จำนวนกว่า 29 เชือก ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรร่วมกัน
                 ในโอกาสนี้ พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร กล่าวต้อนรับ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ นายสุกิจ จันทร์ทอง ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมลั่นฆ้องชัย
                 จากนั้น พลตำรวจเอกพัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานในพิธีได้มอบรางวัลการจัดประกวดซุ้มอาหารช้าง และรางวัลควาญช้างดีเด่น ประจำปี 2567 พร้อมทั้งร่วมเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตกใหญ่ ร่วมกับ พล.ต.ต.ภูมิปัญญ์ญา นวตระกูลพิสุทธิ์ ผบก.ภ.จว.ลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานวันช้างไทยในครั้งนี้ โดยมีช้างเข้าร่วมพิธีมากกว่า 100 เชือก ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
                โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนชาวไทยหันมาสนใจ รัก และหวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ช้างมากยิ่งขึ้น และในฐานะที่ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานในสังกัด องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ทำหน้าที่ในด้านการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับช้างเพื่อการศึกษาค้นคว้าหรือทำงานวิจัย และเพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จึงให้ความสำคัญในวันดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!