นครนายก-ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12

นครนายก-ประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12

ภาพ/ข่าว:สมบัติ เนินใหม่ / รัชชานนท์ เนินใหม่

          เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันที่ 13 มีนาคม 2567 ที่วัดพราหมณี (วัดหลวงพ่อปากแดง) พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการประชุมพระสังฆาธิการ คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค12 ระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล รองเจ้สคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป ตามมติมหาเถรสมาคมที่143/2546 ครั้งที่ 1 ตามระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่องการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะตำบล รองเจ้าคณะตำบล และเลขานุการทุกรูป , 1.2 เรื่องพิธีพระราชทานสัญญาบัตรพัดยศ และผ้าไตร ประจำปีพุทธศักราช 2566 พระสังฆาธิการจังหวัดนครนายก ที่ได้รับพระราขทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร , 1.3 เรื่องการติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินผล โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับหน ของหนตะวันออก ประจำปีพุทธศักราช 2566 ฯลฯเป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!