สิงห์บุรี-วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

สิงห์บุรี-วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ภาพ-ข่าว:จิระแมน ขำฉา

                 วันที่ 1 มีนาคม 2567 นางจิตติมา น่วมนิ่ม ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 มีนักเรียน นักศึกษา จบหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 179 คน และระดับประกาศนียบัตรวิจาชีพชั้นสูง จำนวน 139 คน รวม 318 คน ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 36 พรรษา โดยมี นางทองพราว ฮวบหิน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ผู้บริหารสถานศึกษา อาจารย์ และนักเรียนร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์เพื่ออกเอกสารการจบการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความกตัญญูรู้คุณแก่สถาบัน ผู้บริหารและคณะครู ให้นักเรียนตระหนักเห็นคุณค่าของตนเอง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!