ลำปาง-ฝนแล้ง..น้ำไม่เพียงพอ..!! ทหารขออาสาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ลำปาง-ฝนแล้ง..น้ำไม่เพียงพอ..!! ทหารขออาสาช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์ สุรินทร์มงคล

           เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. พลตรี พรชัย นพรัตน์ ผู้บัญชาการทหารบกที่ 32/ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65 พร้อมด้วย ชป.กร.ประจำอำเภอ (ชุดที่ 2) และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบก ที่ 32 แจกจ่ายน้ำสะอาด จำนวน 6,000 ลิตร
            สำหรับอุปโภคบริโภคและบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์ภัยแล้งให้กับ สถานีโครงข่ายวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกจังหวัดลำปาง มีที่ตั้งอยู่บนดอยพระบาท ต.พระบาท จว.ลำปาง ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ อีกทัังพื่อเป็นการสำรองน้ำไว้ใช้กรณีฉุกเฉินหากเกิดไฟป่าลุกลามใกล้บริเวณที่ตั้งอันจะช่วยป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์และทรัพย์สินต่างๆ
           ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 ขอให้พี่น้องประชาชนได้บริหารจัดการและใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า สำรองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้เพียงพอรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง แต่หากประสบปัญ หาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สามารถติดต่อ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 32 โทร.054-225941 ต่อ 72318

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!