อุบลราชธานี-ขอเชิญร่วมพิธีอธิษฐานจิตเหรียญพระพุทธชินราชและวัตถุมงคล

อุบลราชธานี-ขอเชิญร่วมพิธีอธิษฐานจิตเหรียญพระพุทธชินราชและวัตถุมงคล

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวเฉพาะกิจ

           ขอเชิญร่วมพิธีอธิษฐานจิตเหรียญพระพุทธชินราชและวัตถุมงคล ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อุโบสถ วัดพุทธบูชา บางมด ทุ่งครุ กรุงเทพฯโดยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ นั่งปรกดังนี้ ๑.พระพรหมวชิราภรณ์ (หลวงปู่สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา จ.กรุงเทพฯ ๒.พระราชพัฒนากร (สมชาย ฉันทสโร) วัดปริวาสราชสงคราม จ.กรุงเทพฯ ๓.พระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (หลวงพ่อสมบูรณ์ รตนญาโณ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ
            พร้อมทั้งพระเถระเจริญพระพุทธมนต์ ๑๐ รูป มีรายนามดังนี้ ๑.พระธรรมวชิรสุธี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑o วัดอาวุธวิกสิตาราม/กทม ๒.พระเทพวชิรปาโมกข์ เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕วัดตรีทศเทพ/กทม. ๓.พระราชญาณปรีชา เจ้าคณะแขวงบวรนิเวศ วัดบวรนิเวศวิหาร/กทม. ๔.พระราชธรรมกวี รองเจ้าคณะภาค ๘ วัดสัมมาชัญญาวาส/กทม. ๕.พระบูรพาคณาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี วัดบ้านโง้ง/ปราจีนบุรี ๖.พระอุดมธีรคุณ รจจ.นครราชสีมา วัดสุทธจินดาวรวิหาร ๗.พระศรีปริยัติมงคล รองเจ้าคณะภาค ๑๑ วัดลำผักชี/กทม. ๘.พระวชิรปัญญารังษีเลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๑ วัดอาวุธวิกสิตาราม/กทม. ๙.พระวชิรคณาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต วัดบวรนิเวศวิหาร/กทม. ๑๐.พระครูปลัด บุญทวี อภิปุญฺโญ เจ้าอาวาส วัดเสนาวงศ์/อุบลราชธานี
            เพื่อเพิ่มความขลังในพิธีและเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงานเนื่องในโอกาส มงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิมลปัทมนันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าภูปัง ตำบลหนามแห่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานีเป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นเอก วิ. ในราชทินนามเดิม ทางคณะศิษยานุศิษย์ จึงได้จัดสร้างเหรียญพระพุทธชินราช ขนาด ๒.๕ สูง ๓ เซนติเมตร เพื่อเป็นการแสดง ความเคารพนับถือและถวายเป็นอาจาริยบูชาคุณ ให้เป็นศรีเป็นสิริมงคลกับญาติธรรมทุกท่าน ที่ได้รับไปสักการะบูชา มีรายการดังนี้ ๑.เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองคำ จำนวนตามจอง ๒.เหรียญพระ พุทธชินราชเนื้อเงิน จำนวน ๕๐ เหรียญ ๓.เหรียญพระพุทธชินราชเนื้อทองทิพย์ จำนวน ๒,๕๖๗ เหรียญ (แจก) ๔.พระปิดตาเนื้อผง จำนวน ๒๓,๘๖๗ องค์ ๕.รูปเหมือนองค์หลวงพ่อสนธิ์ จำนวน ๑๕ องค์
              ทั้งนี้คณะศิษย์ได้ขออนุญาตจัดสร้าง เครื่องลางของขลัง มี ๑.เสือหล่อ ขนาด ๒ เซนติเมตร เนื้อเงิน จำนวน ๑๙ ตัว เนื้อนวโลหะ จำนวน ๙๙ ตัว เนื้อชนวน จำนวน ๔๐๐ ตัว(แจกในงาน) ๒.เบี้ยแก้ จำนวน ๒๐๐ ตัว ๓.ถุงผ้ายันต์พญานาค ๗๐๐ ใบ ได้ทำพิธีเททอง หล่อหลอมชนวนโลหะมวลสารแบบโบราณ ที่ลงจารอักขระแผ่นยันต์ โดยพระกรรมฐานและเกจิคณาจารย์มากมาย และ ชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากทั่วประเทศ อาทิเช่น ก้านชนวนพระกริ่งโบราณอายุร้อยกว่าปี ,ชนวนพระกริ่งวัดสุทัศน์ จ.กรุงเทพฯ ,ชนวนพระประธานวัดป่าภูปัง จ.อุบลฯ ,ชนวนตะปูสังฆวานร อุโบสถเก่า วัดระฆังโฆสิตาราม จ.กรุงเทพฯ ,ชนวนพระบูชา ภปร ปี 08 วัดบวรนิเวศวิหาร จ.กรุงเทพฯ ,ชนวนยอดเจดีย์พระธาตุหนุนดวง จ.ศรีสะเกษ ,ชนวนเหรียญขวัญถุง หลวงพ่อโอภาสี อาศรมบางมด ,ชนวนพระกริ่งชินบัญชร หลวงปู่ทิม วัดระหารไร่ จ.ระยอง ,ชนวนพระกริ่งชินบัญชร 100 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ,ชนวนรูปหล่อทุบเบ้าเสาร์ห้าบูชาครู หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล วัดบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ , ชนวนโลหะพระกริ่งสายรกและชนวนทุกรุ่น หลวงปู่ญาท่านสวน ฉนฺทโร วัดนาอุดม จ.อุบลฯ ,ชนวนเหรียญหล่อโบราณพระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา จ.กรุงเทพฯ ,ชนวนพระสมเด็จหล่อโบราณ หลวงปู่สี อนุตฺโร วัดบ้านคำข่า จ.อุบลฯ ,ชนวนหล่อพระหลวงปู่เจียม อติสโย วัดอินทราสุการาม (หนองยาว) อ.สังขะ จ.สุรินทร์ ,ชนวนพระทุกรุ่น หลวงพ่อสุพัฒน์ เตชพโล สำนักสงฆ์ป่าประชานิมิต อ.สำโรง จ.อุบลฯ ,ชนวนมวลสารหล่อองค์พระสมเด็จสังฆราชคูณ (ประเทศลาว),มวลสาร พรหมประสิทธิ,ฉนวนมวลสาร พระพุทธเมตตา 119 นิ้ว เป็นต้น ยังมีเหรียญคณาจารย์และตะกรุดเก่าๆอีกมากมาย
                ข้อมูลการจัดสร้าง 1.ปั้นแบบเหรียญโดยช่าง พลอย ชโนทัย เข้าแบบเหรียญโดย ช่างจำรัส บุญต้อ 2.พระปิดตาเนื้อผง ถวายโดย คุณโภคาคุณกนิษฐา ชีพประกิตและช่างจำรัส บุญต้อ 3.เสือหล่อ ถวายโดยโรงหล่อรวมศิลป์ ประติมากร จ.นครปฐม 4.เบี้ยแก้ อุดใส่ปรอท ตามกรรมวิธีแบบญาท่านสวน ฉนฺทโร โดยคุณชัยวิทย์ มาลาคำ และอุดเหรียญโดยช่างอ๋อย จักรภพ พื้นพรม 5.กระเป๋าพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราภรณ์ ถวายโดย คุณพี่พรทิพย์ แซ่ตันและคุณพี่ธนพร พรอารักษ์ 6.ถุงผ้ายันต์พญานาค ถวายโดยคุญวิโรจน์-คุณเต็มดวง ญาณพิชิตและครอบครัว
               กำหนดการ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ทุกฝ่ายพร้อม ณ อุโบสถวัดพุทธบูชา – พระครูวิมลปัทมนันท์ เจ้าอาวาสวัดป่าภูปัง จุดเครื่องทองน้อย – พระสงฆ์ ๔๙ รูป รับทักษิณานุปทาน -พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา – คุณพ่อเพา-คุณแม่สุแข ศรีพงศ์เพา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย -เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล ประธานสงฆ์ให้ศีล จบแล้ว – พระครูวิมลปัทมนันท์ ถวายสักการะ พระเดชพระคุณ พระพรหมวชิราภรณ์ (สนธิ์ อนาลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธบูชา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานครฯ -ถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพัฒนากร (สมชาย ฉนฺทสโร) -เจ้าอาวาสวัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพฯ -ถวายสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูไพบูลย์รัตนาภรณ์ (สมบูรณ์ รตนญาโณ) -ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร จ.กรุงเทพฯ – เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร – พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ พระเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต วัตถุมงคล – นายอวิรุทธ์ ชาญชัยกิตติกร ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา อ่านพระบรมราชโองการ – พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๑๐ รูป เจริญชัยมงคลคาถา จบแล้ว – เจ้าหน้าที่เทียบไทยธรรม – ถวายไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญชัยมงคลถาคา – พระสงฆ์ทั้งนั้นอนุโมทนา/กรวดน้ำ/รับพร -รับของที่ระลึก บันทึกภาพ เป็นเสร็จพิธี

                หมายเหตุ – กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูวิมลปัทมนันท์(พระครูเบส) 0928062221 ขอเชิญมาร่วมงานกันนะครับ งานดีๆมีไม่มาก แล้วพบกันที่วัดพุทธบูชา จ.กรุงเทพฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!