ชุมพร-สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมอบรถมินิบัส ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าฯ

ชุมพร-สถานทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยมอบรถมินิบัส ในโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าฯ

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดชุมพร

                 วันนี้(20 ก.พ. 67) เวลา 9.30 น. ณ หอประชุมชลชาติ โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล 57 ม.1 ต.สะพลี อ.ปะทิว จ.ชุมพร นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร พร้อมด้วย นางฐิติมณฑ์ ฐิติไวทูรย์ ผอ.รร.ชุมพรปัญญานุกูล นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว พอ.สิทธิชัย โกศล เสนาธิการฯ มทบ.44 พ.ต.อ.อนุรักษ์ ประดับมุข ผกก.สภ.ปะทิว ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ชุมพร เขต 1 นายกฤษฎา โลพิศ นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลสะพลี นายพินิจ กิจจะวัฒนะ ปธ.คณะกรรมการสถานศึกษา รร.ขุมพรปัญญานุกูล นางทัศนียา ลิ้มอุดมพร รองนายกเหล่าการชาด จ.ชุมพรและบริหารสถานศึกษาในพื้นที่ จ.ชุมพร ให้การต้องรับ มิสเตอร์ทากุโระ ทาซากะ อัครราชทูตแผนกเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ร่วมพิธีส่งมอบรถมินิบัส ตามโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีพีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น และได้จัดนิทรรศการต่างๆ ที่เป็นผลงานของเหล่านักเรียนของโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูลแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชมชนิดตื่นตาตื่นใจอีกด้วย
                  นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผวจ.ชุมพร กล่าวว่า โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางปัญญาและบุคคลออทิสติก แบบอยู่ประจำ โดยเน้นการฟื้นฟูและพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคล ให้มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือตนเองและพัฒนาความสามารถในด้านต่างๆให้มีความถนัดตามศักยภาพ ให้มีความสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้ โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม ที่ผ่านมาทางโรง เรียนชุมพรปัญญานุกูล ได้ร่วมส่งคณะนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน เพื่อเป็นการฟื้นฟูบำบัด เช่น กิจกรรมฟื้นฟูอาชาบำบัด ธาราบำบัด ทั้งการแข่งขันกีฬา-ดนตรีและกิจกรรมต่างๆได้ทั้งหมด เนื่องจากมีข้อจำกัดโดยเฉพาะเรื่อง รถยนต์ที่ใช้ในการเดินทางเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนมีไม่เพียงพอ
                ทำให้ขาดโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในหลายโครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตในสังคมของนักเรียน วันนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์จาก เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย โดย มิสเตอร์ทากุโระ ทาซากะ อัครราชทูตแผนกเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยและคณะ ได้มาร่วมพิธีในการส่งมอบ รถมินิบัสให้แก่โรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะให้ตนเอง เพื่อการดำรงค์ชีพในสังคมและครอบครัว ตาม โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีพีพี) โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียนชุมพรปัญญานุกูลต่อไป
                 ทางด้าน มิสเตอร์ทากุโระ ทาซากะ อัครราชทูตแผนกเศรษฐกิจสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย กล่าวว่า การมอบ รถมินิบัส ให้แก่โรงเรียนปัญญานุกูลในครั้งนี้ ก็เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะของตนเอง เพื่อการดำรงชีพใน โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์(จีพีพี) ที่รัฐบาลญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมพัฒนา เด็กนักเรียนที่มีความบกพร่องทางปัญญาและบุคคลออทิสติก ได้เข้าร่วมกิจกรรม อันจะเป็นการพัฒนาตนเอง ให้มีทักษะเพื่อสร้างศักยภาพในการดำรงชีพอยู่ในสังคมและครอบครัวได้ อันจะเป็นการส่งเสริมทรัพยากรมนุษย์อีกทางหนึ่ง และหวังว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีความสามารถและอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้นับจากนี้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!