เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม จัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29

เชียงใหม่-อำเภอแม่แจ่ม จัดงานมหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

            วันนี้ (17 ก.พ. 67) ที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมผ้าตีนจกและวัฒนธรรมชนเผ่า อำเภอแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567” ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมและอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของอำเภอแม่แจ่ม และสืบทอดศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมล้านนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น แหล่งกำเนิดของผ้าตีนจก ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่มีชื่อเสียงของอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์ชนเผ่าที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนับร้อยปี
             นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของอำเภอแม่แจ่ม ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมี นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนชาวอำเภอแม่แจ่ม เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
             โดยในปีนี้ ได้กำหนดจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงพื้นที่บริเวณโดยรอบ โดยก่อนเริ่มงานได้มีการจัดริ้วขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมของทั้ง 5 ตำบล ของอำเภอแม่แจ่ม รวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตผ้าตีนจก การออกร้านจำหน่ายสินค้าผ้าตีนจก ผลิตภัณฑ์โอทอป ผลิตภัณฑ์ชนเผ่า กาดหมั้วคัวฮอม กิจกรรมการประกวดการแข่งขันต่างๆ เช่น การประกวดไก่สวยงาม การแข่งขันมวย การแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันล่องแพน้ำแจ่ม และกิจกรรมสืบสานภูมิปัญญาของแม่แจ่มอีกมากมาย จึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมงานมหกรรมผ้าตีนจกและผลิตภัณฑ์ชนเผ่าแม่แจ่ม ครั้งที่ 29 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ นี้ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
              ทั้งนี้ แม่แจ่ม ถือเป็นหนึ่งในชุมชนไม่กี่แห่งของไทยที่ยังคงรักษาและสืบทอดมรดกพื้นเมืองซิ่นตีนจก และ ผ้าทอหลายประเภท อันเป็นศิลปหัตถกรรมที่มีคุณค่าทั้งความงดงามและความหมาย วิถีชีวิตของ คนแม่แจ่ม ยังคงมีเอกลักษณ์เฉพาะตนของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ อาหารการกิน และเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม สะท้อนให้เห็นถึงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและศรัทธาต่อศาสนา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!