อยุธยา-ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2567

อยุธยา-ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2567

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ / นพดล บำเพ็ญสัตย์

          วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมเมเปิล ถนนศรีนครินทร์ เขตบางนา กรุงเทพฯ นายเตช บุญนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2567 โดย นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสภากาชาดผู้แทนภาค 1 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาด กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 1 ครั้งที่ 1/2567 ในครั้งนี้
          จากนั้น นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด ได้บรรยายพิเศษ เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ การบรรยายพิเศษ จาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์นนท์ โรจน์วชิรนนท์ รองหัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมทั้งรับฟังการสรุปผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 1 ในรอบ 4 เดือนที่ผ่านมา (ต.ค. 66 – ม.ค. 67) เพื่อการขับเคลื่อนงานของสภากาชาดไทยที่มีประสิทธิภาพ ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!