ชลบุรี-นย.“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”ให้ความสำคัญการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น

ชลบุรี-นย.“รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”ให้ความสำคัญการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

              หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (นย.ทร.) ทำการฝึกเตรียมความพร้อม ด้านองค์บุคคล องค์ยุทธวิธี และองค์วัตถุ ผู้บังคับหน่วยทุกระดับ ได้แสดงภาวะผู้นำด้วยการ “นำดี ตามดี”เพื่อให้ทุกหน่วย มีความพร้อมที่จะรับภารกิจจากหน่วยเหนือทุกสถานการณ์ ที่กองทัพเรือมอบหมาย ภายใต้กรอบนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ “เทิดทูนสถาบัน ยึดมั่นระเบียบวินัย ประชาชนภูมิใจ ทะเลไทยมั่นคง” ดังที่พวกเราได้กล่าวไว้ นั่นคือ “เมื่อ นย.เหยียบฝั่งพลัน เหตุคับขันจักคลี่คลาย”
              “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น” ให้ความสำคัญในการฝึกทุกหลักสูตร ทุกระดับชั้น และจะต้องฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและความชำนาญสูงสุด เพื่อที่จะได้นำปัญหา ข้อขัดข้อง มาพัฒนาการฝึกของหน่วยอยู่ตลอดเวลา ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น ให้สมกับคำที่ว่า“กองทัพเรือ ที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!