ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

ร้อยเอ็ด-จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองเอก ชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายกองเอก ชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด นางอัจฉรา ราชบุรี รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บังคับบัญชากองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ทั้ง 21 กองร้อย เข้าร่วมพิธี
          พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนให้ไว้ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2497 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนครบรอบ 70 ปี 10 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีชุมนุมผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อรับฟังสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และการมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมป์ และทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ให้แก่บุตรของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และบุตรของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของส่วนราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ฯลฯ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!