นครสวรรค์-ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ จัดงานสังสรรค์ ปีใหม่ ตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ให้กลุ่มสมาชิก

นครสวรรค์-ชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ จัดงานสังสรรค์ ปีใหม่ ตรุษจีน และวันวาเลนไทน์ ให้กลุ่มสมาชิก

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

               เมื่อเวลา 10:00 น วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องแม่ปิง คอฟฟี่ชอพ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัดงานพบปะสังสรรค์ ของชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ เนื่องในโอกาส วันขึ้นปีใหม่ 2567 วันตรุษจีน และฉลองวันวาเลนไทน์ โดย มีนายฉลาด พะนาน ประธานชมรมเป็นประธาน ในการจัดงาน มีคณะครู และอดีตผู้บริหาร โรงเรียนนครสวรรค์ มาร่วมงาน ประมาณ 60 คน โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวอวยพร ทักทาย และนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ กล่าวแสดงความรู้สึก
               สำหรับผู้ที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัดวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์และ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ดร. จงกล. เดชปั้น อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นางวันเพ็ญ หุตะเสวี อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ นายอร่าม ใจการุณอดีตรอง ผอ.สพม.กำแพงเพชร นางธิชาพร ยอดกัณหา รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ดร.พะเยาว์ เหล่าเนตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ สินทรัพย์และบุคคล นางจินตนา พรมชัยชนะ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป พร้อมอดีตครูโรงเรียนนครสวรรค์รวมทั้งสิ้น 60 คน
              นอกจากนี้ยังมีการแสดงความยินดีกับสมาชิกชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์ คือ นายพันศักดิ์ ศรีทอง ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อ พุทธศาสนา ระดับจังหวัด ประเภทส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สาขาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ โดย นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูโรงเรียนนครสวรรค์เป็นตัวแทนมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
               สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การพบปะสังสรรค์ การรับประทานอาหารร่วมกัน การร้องเพลงเต้นรำ การจับฉลาก รางวัล ให้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งสร้างความประทับใจ ความอบอุ่นใจและ ความปลื้มปิติยินดี ที่ได้มาร่วมทำกิจกรรมกันอีกครั้งหนึ่ง นายฉลาด พะนาน ประธานชมรมครูขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ให้สำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และตามเป้าหมายทุกประการ หากมีส่วนหนึ่งส่วนใด ที่ขาดตกบกพร่องขอกราบอภัยมา ณ โอกาสนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!