นครปฐม-สนามกีฬารวมใจ”อารีน่า วังน้ำเขียว”ต้านยาเสพติด

นครปฐม-สนามกีฬารวมใจ”อารีน่า วังน้ำเขียว”ต้านยาเสพติด

ภาพ-ข่าว:ทีมข่าวจังหวัดนครปฐม

            ที่สนามฟุตบอล หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยนายยุทธนา สิริปรีชาชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชาย 7 คน ตามโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 โดยมีคณะกรรมการจัดงาน เจ้าหน้าที่ นักกีฬา และประชาชนร่วมในพิธีเปิดเป็นจำนวนมาก
           นายยุทธนา สิริปรีชาชาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียว กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนตำบลวังน้ำเขียวได้ร่วมเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ทำให้เกิดความแข็งแรง ด้านร่างกายและจิตใจ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัยใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดโดยใช้กีฬาเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด ทำให้ประชาชนได้เล่นกีฬาและไม่มั่วยาเสพติด สนามกีฬา รวมใจ อารีน่า วังน้ำเขียว ได้มีเอกชนรวมใจกันสร้างให้กับเยาวชนได้ไว้ออกกำลังกายช่วงเย็น
           โดยมีรายชื่อผู้สนับสนุน นายกยุทธนา สิริปรีชาขาญ นายกวังน้ำเขียว 2 บริษัท เอ็มวีฟู้ดชับพลาย 3. บริษัท กฤษณะมงคล 4. บริษัท ไอริน 5. ร้านสมบัติ พลาสติก 6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำแพงแสน สนับสนุน เสาไฟฟ้า และ 7. บริษัท แสงชัยโชคสนับสนุนรถปรับพื้นที่ นายกกล่าวเปิดงานเสร็จได้มีการจุดพุดอกไม้ไฟอย่างสวยงาม หลังจากนั้นนักกีฬาได้เดินเคารพท่านประธานในพิธี และได้มีการแข่งขันฟุตบอลเป็นลำดับต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!