เพชรบุรี-“เพลาเพลิน เดอะเจอร์นี่”แก่งกระจาน ร่วมต้อนรับ คณะสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA ในการประชุมสมาชิกสัญจร

เพชรบุรี-“เพลาเพลิน เดอะเจอร์นี่”แก่งกระจาน ร่วมต้อนรับ คณะสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย หรือ TEATA ในการประชุมสมาชิกสัญจร

ภาพ-ข่าว:สุรพล นาคนคร

            เมื่อวันที่ 14 มกราคม ที่ผ่านมา นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนข้อมูลพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีอันมีความอุดมสมบูรณ์ และมีความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งนี้ TEATA เตรียมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสิ่งแวดล้อม ภายใต้ Thailand Wolrd Outdoor Tourism 2024(TWOT) “LESS IS MORE” พร้อมกางแผนงานปี 2567 ผลักดันกิจกรรมสู่ “เที่ยวไทยไร้คาร์บอน”
            สอดคล้องกับเพลาเพลิน เดอะเจอร์นี่ ในฐานะหนึ่งในสมาชิกTEATA ที่พร้อมเป็นปลายทางในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และตอบแทนสิ่งแวดล้อม และการสร้าง Sustainability Mindset ให้แก่เยาวชน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ด้วยการออกแบบกิจกรรมภายใต้แนวทางขององค์กร คือ Green Creativity community & opportunity Space ให้พื้นที่ของเพลาเพลิน เดอะเจอร์นี่ แก่งกระจาน เป็นพื้นที่แห่งการส่งต่อกิจกรรมเชิงสิ่งแวดล้อมอย่างครบองค์ และเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่อุทยานมรดกโลก #เพราะทุกคนมีส่วนในการหยิบยืมธรรมชาติ ข่าว-สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!