ชัยนาท-งานมหกรรมแพทย์แผนไทยต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล

ชัยนาท-งานมหกรรมแพทย์แผนไทยต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล

ภาพ/ข่าว ธนพนธ์ แสงทอง

           วันที่ 15 มกราคม 2567 ณ วิสาหกิจชุมชนสวนยางกลางนา ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท น.ส.ชไมพร อำไพจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน #มหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2567 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
            แพทย์หญิงวิพรรณ สังคหะพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 กล่าวว่า กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายสนับสนุน การเสริมสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในระบบสุขภาพทั้งในระดับชุมชน และในระดับสถานบริการ โดยมอบหมายให้เครือข่ายภูมิภาค ดำเนินโครงการมหกรรมแพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดชัยนาท โดยในปีนี้จังหวัดชัยนาทในนามตัวแทนผู้รับผิดชอบหลัก (Focal Point) เขตสุขภาพที่ 3 ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด“ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล”
             นายแพทย์พัลลภ ยอดศิรจินดา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า งานมหกรรมแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 “ต่อยอดภูมิปัญญา พัฒนาสมุนไพร ใส่ใจเศรษฐกิจฐานราก สู่สากล” กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2567 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหินหน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อเป็นการรวมพลังและขับเคลื่อนตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก โดยการพัฒนาองค์ความรู้ พร้อมนำมาใช้ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพประชาชนตามมาตรฐาน รวมถึงประชาสัมพันธ์ สร้างค่านิยมให้เกิดกระแสทางสังคมด้านการแพทย์แผนไทย หรือพลัง Soft Power โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรสาธารณสุข สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป
             ซึ่งภายในงานพบกับ เครือข่ายแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดชัยนาท นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กำแพงเพชรและชัยนาท ชมนิทรรศการผลงานเด่นด้านการแพทย์แผนไทยฯ พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทย, การให้บริการด้านการแพทย์พื้นบ้าน ณ ลานวัฒนธรรม, การออกบูธตลาดนัดสมุนไพร, บูธเศรษฐกิจสุขภาพและสินค้าชุมชน, บูธลานภูมิปัญญาไทย, บูธคลินิกบริการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ได้แก่ ตรวจรักษา จ่ายยาสมุนไพร นวดไทย บ่งต้อด้วยหนามหวาย สักยาและ ฝั่งเข็ม ชมเพลงทรงเครื่องและดนตรีสดจากมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วิทยาเขตชัยนาท การเสวนาความรู้เรื่องสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น กิจกรรมประกวดทำอาหารเพื่อสุขภาพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้ารวมกว่า 68 บูธ
             จากเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขดูแลเฉพาะมิติด้านสุขภาพเรื่องการรักษาพยาบาล การป้องกันโรค การฟื้นฟูสุขภาพ แต่สิ่งที่พบว่าเรามีศักยภาพมากคือการทำกิจกรรมในระบบบริการสุขภาพให้สามารถก่อให้เกิดรายได้ขึ้นมา จึงยกระดับกระทรวงสาธารณสุขให้นำมิติสุขภาพไปสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศโดยมีแนวคิดว่าคนไทยแข็งแกร่งประเทศชาติมั่นคงเศรษฐกิจเข้มแข็งเติบโตอย่างยั่งยืนและนำมาซึ่งนโยบายปกติสุขภาพ และภายในปี 2567 ก็จะผลักดันให้เกิดเมืองสุขภาพดีเพิ่มขึ้นจนครบทุกจังหวัดตัวเลขเบื้องต้นที่เราคือการสร้างเม็ดเงินให้ประเทศ 3 ถึง 4 หมื่นล้านบาทต่อปี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!