เชียงใหม่-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 3,500 ผืน แก่ราษฎร

เชียงใหม่-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน 3,500 ผืน แก่ราษฎร

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

             มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,500 ผืน                 วันนี้ (10 ม.ค. 67) นายวิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ รองประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ ได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานพร้อมชุดยาเวชภัณฑ์ ไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3,500 ผืน ประกอบด้วย อำเภออมก๋อย แม่แจ่ม จอมทอง ฮอด ดอยเต่า ฝาง กลัยาณิวัฒนา แม่อาย ไชปราการ และเวียงแหง เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป โดยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยหนาว
             โอกาสนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรร เทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทน ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาวและยาเวชภัณฑ์ในครั้งนี้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!