ลำปาง-OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชุมชนพื้นที่

ลำปาง-OR มอบของขวัญวันเด็กและผ้าห่มกันหนาวให้แก่ชุมชนพื้นที่

ภาพ-ข่าว:พรปวีณ์

             ​นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนายสุชาติ ระมาศ ผู้อำนวยการใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร OR ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก จำนวนรวมกว่า 155 ชิ้น ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนวัดหลวงวิทยา จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่ปฏิบัติการของ OR นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว จากโครงการ โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว จำนวน 350 ผืน ให้แก่ประธานชุมชนตำบลกล้วยแพะ 7 ชุมชน จังหวัดลำปาง ได้แก่ ชุมชนหัวฝาย ชุมชนกล้วยแพะ ชุมชนกล้วยหลวงพัฒนา ชุมชนประสบสุข ชุมชนกล้วยกลาง ชุมชนกล้วยม่วง และชุมชนกล้วยหลวง
              นายดิษทัต เปิดเผยว่า OR ให้ความสำคัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนชุมชน โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบพื้นที่ที่มีสถานปฏิบัติการของ OR ตั้งอยู่ โดยได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้คนในชุมชนอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เช่น โครงการ CSR “โออาร์ อาสาสานสุข” โครงการ “LPG Safety ความรู้ดี ๆ มีรอบถัง” โครงการ “OR ฟื้นฟูชุมชนช่วงโควิด 19” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย โครงการ “โออาร์ สานเส้นใย (พลาสติก) ห่มภัยหนาว” ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการพลังเล็ก..สร้างอนาคต เป็นต้น
              ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจตามแนวคิด OR SDG ในทุกมิติ ทั้งในด้าน “S” หรือ “SMALL” เสริมสร้างโอกาสเพื่อคนตัวเล็ก “D” หรือ “DIVERSIFIED” การโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ และ “G” หรือ “GREEN” เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) บรรลุเป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีเป้าหมายในการดูแลชุมชนทั้งที่อยู่ในพื้นที่ที่ OR ดำเนินธุรกิจและชุมชนรอบพื้นที่ธุรกิจให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยในในทุกสถานการณ์ตอกย้ำวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโตร่วมกัน อย่างแท้จริง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!