นครปฐม-นายก อบจ.มอบของขวัญให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

นครปฐม-นายก อบจ.มอบของขวัญให้กับเด็กๆเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดนครปฐม

           นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายก อบจ.นครปฐม, นางวิลาสินี สะสมทรัพย์ ภริยา, ครอบครัวสะสมทรัพย์ และสมาชิกสภาฯ กลุ่มชาวบ้าน ได้สนับสนุนชุดของรางวัล (โดยใช้งบประมาณส่วนตัว) จำนวน 20,000 ชุด เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 ให้แก่หน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน โดยได้มอบให้สมาชิกสภา อบจ. เป็นผู้แทนนำไปมอบให้สถานศึกษาและหน่วยงานในพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุน ในการนี้ สมาชิกสภาฯ, เจ้าหน้าที่ อบจ. และ ผู้มีจิตอาสา ได้มาร่วมกันจัดชุดของรางวัลดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้ลุล่วงไปด้วยดี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!