นครปฐม-จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

นครปฐม-จัดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน
Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

          จังหวัดนครปฐม โครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
          วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแรด อ.บางเลน จ.นครปฐม ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่่ากาชาดจังหวัด นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนร่วมโครงการในครั้งนี้
           นางวราภรณ์ เจริญศิริโชติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ได้รับความอนุเคราะห์ จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ในการนำโครงการรถคลินิกจักษุศัลยกรรมเคลื่อนที่สภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาดำเนินการในเขตพื้นที่อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อตรวจรักษาและผ่าตัดตาให้กับประชาชนที่ด้อยโอกาส ให้ได้รับการตรวจและรักษาอย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ และเป็นการเผยแพร่กิจกรรมของสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ให้ทั่วถึงและเป็นที่รู้จัก
            การดำเนินโครงการครั้งนี้ ในส่วนของสภากาชาดไทย นำโดย แพทย์หญิง อุไรวัลย์ ตินนังวัฒนะ จักษุแพทย์สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ จังหวัดนครปฐม เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม อำเภอบางเลน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน อำนวยความสะดวก
            โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแรด ตำบลบางปลา อำเภอบางเลน ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และบุคลากรในการดำเนินโครงการเพื่อทำการผ่าตัดรักษาโรคต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ โรคเกี่ยวกับเปลือกตา และท่อน้ำตาอุดตัน ในครั้งนี้ สำหรับการดำเนินโครงการนี้ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 มีประชาชนมารับการตรวจรักษาตา จำนวน 251 ราย แยกเป็น ชาย 94ราย หญิง 156 ราย พระสงฆ์ 1 รูป โดยเป็นการ ผ่าตัดต้อเนื้อจำนวน 86 ราย ผ่าตัดต้อกระจกจำนวน 96 ราย รวม 182 ราย รับแว่นสายตาผู้สูงอายุ จำนวน 8 ราย รับแว่นกันลมกันแดด จำนวน 182 ราย รวม 199 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!