ชลบุรี-ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาเมืองพัทยา

ชลบุรี-ครบรอบ 45 ปี วันสถาปนาเมืองพัทยา

ภาพ/ข่าว:นิราช / นันทพล ทิพย์ศรี

          วันที่ 29 พ.ย.66 ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา จ.ชลบุรี นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ได้เป็นประธานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา ครบรอบ 45 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะทำงานและผู้ปฏิบัติงานศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายสนธยา คุณปลื้ม อดีตนายกเมืองพัทยา ในฐานะประธานยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองพัทยา นางภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานและชุมชนต่างๆ เข้าร่วม ทั้งนี้ ได้จัดให้มีพิธีสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากพระเถรานุเถระจำนวน 9 รูป โดยมี คณะผู้บริหารเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา คณะทำงานนายกเมืองพัทยา คณะสมาชิกสภาเมืองพัทยา คณะข้าราชการเมืองพัทยา และพนักงานเมืองพัทยาเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง ก่อนนายกเมืองพัทยา วางพวงมาลัยเพื่อรำลึกถึงนายปริญญา ชวลิตธำรง ผู้มอบที่ดินจำนวน 10 ไร่ ในการสร้างศาลาว่าการเมืองพัทยา
          ในอดีต เมืองพัทยา มีฐานะเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ตั้งแต่ พ.ศ.2499 ในเฉพาะตำบลนาเกลือมีพื้นที่ ประมาณ 22.2 ตารางกิโลเมตร และเนื่องจากพัทยา ได้เจริญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมาก ทั้งจากชาวไทยและชาวต่างชาติ ทำให้หน่วยการปกครองที่เป็นสุขาภิบาลอยู่เดิม ไม่อาจจะบริหารงานและให้บริการได้ทันกับความเจริญอย่างรวดเร็ว ดังนั้น รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาขึ้น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2521 จึงทำให้พัทยาเปลี่ยนจากการอยู่ในเขตการปกครองของสุขาภิบาลนาเกลือ ไปเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ แบบมีผู้จัดการเมือง (City Manager) เป็นการปกครองท้องถิ่นรูปแบบที่ 5 ของไทย และให้เมืองพัทยา มีฐานะเทียบเท่าเทศบาลนครจนถึงทุกวันนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!