บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน@ บุรีรัมย์

บุรีรัมย์-พาณิชย์จังหวัด จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน@ บุรีรัมย์

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @ บุรีรัมย์” ณ Event Hall โซนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการร้านค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือ และสื่อมวลชนทุกแขนง ร่วมเป็นสักขีพยาน
          นายสุทธิศักดิ์ พรหมบุตร พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “พาณิชย์ชวนช็อป ของดีกลุ่มภาคอีสาน @ บุรีรัมย์” จัดขึ้นตามโครงการยกระดับการค้าเสริมสร้างฐานรากภาคอีสานสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการเสริมสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างโอกาสทางการค้า สร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า กิจกรรมพาณิชย์ชวนช็อปของดีภาคอีสานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นกิจกรรมที่เรานำกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP/ SME และวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่ของเราทั้ง 23 อำเภอ ออกมาทำการตลาด ออกมาทดลองตลาดใหม่ เพื่อจะสร้างความมั่นใจว่าสินค้าของเรามีคุณภาพดีและมีมาตรฐานสูง ที่สามารถสู้กับกลุ่มของที่อื่นได้ และในการจัดงานครั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราได้มีการส่งเสริม จะได้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากของจังหวัดบุรีรัมย์ ในวันนี้ถ้ากระตุ้นเป็นประจำเชื่อว่าแต่ละเดือนจะมีเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่จังหวัดของเราอีกหลายสิบล้านบาทโดยเฉพาะในกลุ่มของพ่อค้าแม่ค้าดังกล่าวนี้ แต่ในวันข้างหน้าได้วางเป้าหมายไว้ว่าในแต่ละเดือนถ้าผลิตภัณฑ์ ระดับพรีเมี่ยม ของจังหวัดบุรีรัมย์ ออกสู่ท้องตลาด เช่น ผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากผ้า ซึ่งวันนี้เราได้ทำลายผ้าอัตลักษณ์แต่ละอำเภอครบถ้วนหมดแล้ว ทั้ง 23 อำเภอ เชื่อว่าในแต่ละเดือนจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้กลุ่มของเราได้มีเงินหมุนเวียนถึงเดือนละ 50 ล้านบาท

          การจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนดระยะเวลา จำนวนทั้งสิ้น 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ Event Hall โชนอาคารใหม่ ห้างสรรพสินค้าทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในการจัดงานประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าเกษตร เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์และสินค้าชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 30 คูหา โดยมีผู้ประกอบการสินค้า OTOP/SMES จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัด และคาดว่าจะเกิดมูลค่าทางการค้าภายในงานไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!