อุบลราชธานี-ปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

อุบลราชธานี-ปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

            วันนี้ (27 พ.ย.66) ที่ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานปล่อยแถวการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล ช่วงเทศกาลวันลอยกระทง ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานี นายสุริยา บุตรจินดา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการปล่อยแถวฯในครั้งนี้
           ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์ประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้ใช้บริการ จึงได้ดำเนินการ ดังนี้
           1.แจ้งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัด และชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจและเข้มงวดกวดขัน ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องเวลาเปิด ปิด ของสถานบริการห้ามมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนดเข้าไปใช้บริการ ห้ามนำอาวุธและยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ ดังกล่าว ห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด ห้ามกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงเกี่ยวกับดอกไม้เพลิง รวมทั้งห้ามก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทางเสียงแก่ผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง

             2. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบระบบความปลอดภัย และระบบป้องกันอัคคีภัยของอาคารที่ใช้เป็นสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการ ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ โรงแรม และสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรม เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้บริการ
             3. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่า กรณีพบการกระทำความผิดหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งหรือสอบถามได้ที่ ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือโทรศัพท์สายด่วน 1567 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!