ลพบุรี-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำบุคลากรศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ

ลพบุรี-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร นำบุคลากรศึกษาดูงานด้านการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติ

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          พลตรี ทักษิณ สิริสิงห รองผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำคณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 66 รวมถึง คณะสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ หลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก และกองทัพอากาศ อีกหลายสถาบัน อาทิ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร หลักสูตรเสนาธิการทหารบก หลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ รวมกว่า 1,500 คน เดินทางเข้าศึกษาดูงานด้านการทหารของกองทัพบก และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ณ อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย พลตรี อดุลย์ จันทร์มา รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กล่าวให้การต้อนรับ และร่วมบรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม เกี่ยวกับจังหวัดลพบุรี และภารกิจของหน่วยทหารรบพิเศษ ให้คณะได้รับฟัง
          โอกาสเดียวกัน ยังได้นำคณะเข้ารับชมการสาธิต การปฏิบัติการทางทหารของหน่วยรบพิเศษ ณ สนามกองพลรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ อาทิ การกระโดดร่มจากอากาศยาน ทั้งทางยุทธวิธี เพื่อแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูง และทางการกีฬา , การใช้สื่อการแสดง เพื่อสร้างความรู้รักสามัคคี และเทิดทูนสถาบัน ของวงดนตรีกองทัพบก SMILE ARMY โดยกองพันปฏิบัติการจิตวิทยา รวมถึง การปฏิบัติการรบพิเศษ ทั้งทางอากาศ ภาคพื้นดิน และการปฏิบัติการทางน้ำ อาทิ การยุทธ์เคลื่อนที่ทางอากาศ การช่วยเหลือตัวประกัน การลงสู่ผิวน้ำโดยอากาศยานจากศูนย์การบินทหารบก การปฏิบัติการโดยตรงต่อที่หมายบนฝั่ง การชิงตัวบุคคลสำคัญ ซึ่งถือว่าเป็นเขี้ยวเล็บ ที่สำคัญยิ่งของหน่วยรบพิเศษแห่งกองทัพไทย ซึ่งได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของคณะเป็นอย่างมาก โอกาสเดียวกัน คณะได้เดินเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากกลุ่มสมาชิกแม่บ้าน สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ด้วย
          หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ยังได้นำคณะเดินทางไป ชมการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ และการสาธิตการยิงปืนใหญ่ ของศูนย์การทหารปืนใหญ่ ค่ายภูมิพล ตำเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี อาทิ การปฏิบัติการของเหล่าทหารปืนใหญ่ และอำนาจการยิงปืนใหญ่ชนิดต่างๆ ที่ผลิตโดยศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์อำนวยการป้องกันประเทศและพลังงานทหาร รวมถึง ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ของหน่วยทหารปืนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี ในการปฏิบัติงานร่วมกับอากาศยานที่ใช้ในกองทัพบก ของศูนย์การบินทหารบก ทั้งด้านการป้องกันแนวชายแดน และงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุภัยพิบัติต่างๆ อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!