เชียงใหม่-เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

เชียงใหม่-เปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวจังหวัดเชียงใหม่

            วันนี้ (27 พ.ย. 66) ที่โรงแรมดิเอ็มเพลส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia-Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) ซึ่งภาคกีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่งานวิจัยใหม่ๆ นำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางวิชาการและการใช้ประโยชน์ในการควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในอนาคต

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!