อุทัยธานี-ทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเขาวง

อุทัยธานี-ทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเขาวง

ภาพ-ข่าว:วราภรณ์ จันทรังษ์

             เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี มีผู้เลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนาร่วมพิธี เนื่องแน่นจากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีฯ ได้เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์เจิมแผ่นศิลา เทเสาเอก เสาโท เสาตี สร้างอุโบสถของวัด พร้อมมอบเงินเป็นทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท และจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี
             ที่จังหวัดอุทัยธานี ที่บริเวณชั้น 2 ศาลาทรงไทย วัดถ้ำเขาวง ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ในพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมีพระเถรชั้นผู้ใหญ่ร่วมพิธี โดยมี นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานดำเนินการ ได้ขอฉันทานุมัติให้คุณยายจิตรา คณฑาพันธ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีดปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น โดยยอดเงินทอดกฐินจากความศรัทธาของเหล่าพุทธศาสนิกชนร่วมกันทำบุญในปีนี้ทางวัดจะนำไปใช้ประโยชน์ในทางพระพุทธศาสนาต่อไป
             จากนั้นเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร ประธานฝ่ายคณะสงฆ์ ทำพิธีเจิมแผ่นศิลาเพื่อนำไปวางยังแท่นศิลาฤกษ์ของอุโบสถหลังใหม่ โดยนายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ พร้อมพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมพิธีวางแผ่นศิลาฤกษ์อุโบสถ และพิธีเทเสาเอก เสาโท เสาตรีกันอย่างเนืองแน่น สำหรับอุโบสถหลังนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนี ได้มีจิตศรัทธามอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนเริ่มต้นในการก่อสร้างอุโบสถหลังนี้
             นายนพดล พลเสน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างอุโบสถและจัดหาทุนในการก่อสร้างอุโบสถ กล่าวว่า เจ้าประคุณสมเด็จพระธีรญาณมุนีได้มีเมตามอบเงินไว้เป็นทุนเริ่มต้นจำนวน 1 ล้านบาท และมียอดบริจาคจากผู้มีแรงศรัทธาและเลื่อมในในพระพุทธศาสนาร่วมบริจาคเงินแล้ว รวมมียอดเงินทั้งสิ้น 4 ล้าน 5 แสนบาท เพื่อก่อสร้างอุโบสถซึ่งจะต้องใช้เงินทั้งหมดราว 10 ล้าน บาท และเมื่อรวมกับยอดเงินทอดกฐินแล้วและรอรับการบริจาคอีกไม่มาก คาดว่าจะก่อสร้างอุโบสถให้แล้วเสร็จเพื่อใช้ในกิจของสงฆ์ได้ภายใน 1 ปี ซึ่งผู้ออกแบบอุโบสถเป็นอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และช่างสิบหมู่ ได้เป็นผู้อำนวยการก่อสร้าง โดยมีขนาดของอุโบสถ กว้าง 8.5 เมตร ยาวยาว 12 เมตร สูง 13 เมตร
               สำหรับ วัดถ้ำเขาวง เป็นวัดสวยสุดอันซีน แห่งจังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดที่ไม่ควรพลาดในการท่องเที่ยวเข้าชม จุดเด่น คือ ตัววัดเป็นเรือนไทยประยุกต์สวยงาม สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ตัววัดตั้งอยู่ติดริมเขา ท่ามกลางแมกไม้เขียวขจี ทิวทัศน์บริเวณรอบๆ ด้านหลังเป็นภูเขาหินปูนขนาดใหญ่มีศาสนสถานไหว้พระทำบุญภายในวัดหลายจุด นอกจากนี้หน้าวัดยังมีสระน้ำขนาดใหญ่ และมีสะพานข้าม มีจุดนั่งและยืนชมวิวที่สามารถมองเห็นตัววัดได้จากสะพาน กลายเป็นภาพสวยงามประทับใจ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!