นครสวรรค์-อดีต ผอ.สพป.เขต 2 จัดสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่า วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วค.ปี 2521-2522

นครสวรรค์-อดีต ผอ.สพป.เขต 2 จัดสังสรรค์รวมรุ่นศิษย์เก่า วิชาเอก ภาษาอังกฤษ วค.ปี 2521-2522

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

              เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเพลงหิมพานต์บ้านเสธ. โรงแรมวิษณุอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายสัญชัย พวงมาลีอดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 2 (สพป.)จัดงานสังสรรค์รวมรุ่น ศิษย์เก่าวิทยาลัยครูนครสวรรค์( มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปัจจุบัน )วิชาเอก ภาษาอังกฤษ ที่จบปีการศึกษา 2521- 2522 ผู้ร่วมงานเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเอกภาษาอังกฤษ ห้อง A และ B อาทิเช่น นายสมเดช ดีทรัพย์ อดีต ผอ. ร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นายเกษม เกตุดี อดีต ผอ.ร.ร.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล ผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงเรียนประชานุเคราะห์ นางวิมลพรรณ ดีทรัพย์ ข้าราชการบำนาญ อดีตครู คศ.3 รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นางเนาวรัตน์ เครือสูงเนิน ข้าราชการบำนาญ อดีตครู คศ.3 โรงเรียนบ้านมะเกลือ นายอิทธิพร พิมพ์พยอม ข้าราชการบำนาญ และเพื่อนร่วมรุ่นจากจังหวัดชัยนาท พิจิตรและนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 15 คน
                สำหรับกิจกรรม ประกอบด้วย การรับประทานร่วมกัน การพูดคุยระลึกถึงความหลัง การร้องเพลงอย่างสนุกสนานร่วมกัน ทั้งนี้ได้รับการติดต่อประสานงานจาก ผอ.กุลจิตต์ รัชดาศิวะกุล และ อาจารย์อิทธิพร พิมพ์พยอม เป็นอย่างดี สร้างความประทับใจ ความดีใจ และความรักความอบอุ่นในการมาสังสรรค์ในครั้งนี้ยิ่งนัก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!