อุดรธานี-บุญแข่งเรือ กุมภวาปี สายน้ำทะเลบัวแดง จัดยิ่งใหญ่แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21 ที่ลำน้ำปาว

อุดรธานี-บุญแข่งเรือ กุมภวาปี สายน้ำทะเลบัวแดง จัดยิ่งใหญ่แข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21 ที่ลำน้ำปาว

ภาพ-ข่าว:พฤตินัย มั่งสวัสดิ์ / ณัยน์ปพร มั่งสวัสดิ์

             เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 พ.ย.66 ที่บริเวณลำน้ำปาว ตรงข้ามศาลเจ้าปู่-ย่า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานีนายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวเปิดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 21 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 พ.ย.2566 ที่ ลำน้ำปาว บริเวณศาลเจ้าปู่-ย่า อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี เป็นลำน้ำเขตติดต่อทะเลบัวแดง
             ในงานมี นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นอ.กุมภวาปี ดร.ธีระชัย แสนแก้ว ส.ส.อุดรธานี เขต 7 นายนัฐพล เรืองเศรษฐี ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 1 นายณัฐภณ ทาปุ๋ย ส.อบจ.อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 2 นายบัญชา ปานเชียงวงศ์ ส.อบจ. อุดรธานี อ.กุมภวาปี เขต 3 นายวิรัตน์ สุทธิ ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนแชแลวิทยา อบจ.อุดรธานี 7 นางนิลวรรณ กฤษณสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายนันทนาการ กองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.อุดรธานี นายมนัส พลน้ำเที่ยง นายก ทต.กุมภวาปี หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฯ
              นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การจัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2567 ได้ถือปฏิบัติเอาวันออกพรรษาเป็นเทศกาลแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสืบทอดต่อกันมา เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ว่างเว้นจากการประกอบอาชีพ และอีกเหตุผลหนึ่ง อ.กุมภวาปี มีลำน้ำปาวไหลผ่าน จึงได้จัดการแข่งบันเรือยาวขึ้นเรื่อยมา จนถึงเมื่อปี พ.ศ.2540 สุขาภิบาลตูมใต้ได้ยกฐานะเป็น ทต.กุมภวาปี และได้มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบการจัดงานแข่งขันเรือยาว จนถึงปี พ.ศ.2545 ชาว อ.กุมภวาปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างที่สุดหาที่เปรียบมิได้ เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือว่าเป็นถ้วยพระราชทานใบแรกของจังหวัดอุดรธานี
                ปี พ.ศ.2563 ทต.กุมภวาปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานถ้วยรางวัล ชนะเลิศจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน ถ้วยรางวัล ชนะเลิศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ประเภทเรือยาวประชาชนชายทั่วไป 55 ฝีพาย 40 ฝีพาย และ 30 ฝีพาย อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 ถ้วยรางวัล ประเภทเรือยาวประชาชนชาย ท้องถิ่น 40 ฝีพาย 30 ฝีพาย ในการจัดการประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566
               นายก อบจ.กล่าวอีกว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงาน ครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ,เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพ ณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปและ ,.เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬาทางน้ำ ของ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี ส่วนบรรยากาศรอบบริเวณทั้งสองฝั่งลำน้ำปาว มีการประกวดกองเชียร์ การแสดงและจำหน่าย สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของ อปท.ในพื้นที่ ทั้ง 15 แห่ง มีประชาชนหลายร้อยคนมาแบบเดี่ยว แบบครอบครัว และหมู่คณะ เพื่อท่องเที่ยว ร่วมชม ร่วมเชียร์การแข่งขัน ตลอดจนเดินจับจ่ายซื้อของกิน ของใช้ภายในบริเวณงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!