นครปฐม-“วัดพระงาม”รับพระราชทานผ้าพระกฐินฯ

นครปฐม-“วัดพระงาม”รับพระราชทานผ้าพระกฐินฯ

ภาพ-ข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

               วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้นางสาวภัทริยา ไชยมณี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระงาม พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมีนายชยชัย แสงอินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์บริการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะวัดพระงาม พระอารามหลวง ซึ่งในปีนี้ มียอดบริจาคเงินจากผู้มีจิตศรัทธาในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน รวมทั้งสิ้น 1,281,388.93 บาท นอกจากนี้ยังมีการออกร้าน จากผู้ประกอบการ และร้านอาหารต่างๆ นำอาหารคาว – หวาน มาบริการให้ประชาชนและผู้เข้าร่วมพิธีได้รับประทานฟรีอีกด้วย
               สำหรับวัดพระงาม เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี 2505 และได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี 2539 ตั้งอยู่นอกเมืองทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนครปฐมโบราณ ซึ่งเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งในสมัยวัฒนธรรมทวารวดี สันนิษฐานในเบื้องต้นว่าจะมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 มีโบราณสถานสำคัญเรียกกันว่า “เนินวัดพระงาม” เป็นชั้นดินทับถมหนากลายเป็นเนินดินขนาดใหญ่ ในอดีตเส้นทางรถไฟสายใต้ได้ตัดผ่านเนินดินทางด้านทิศเหนือของวัดพระงาม ทำให้มีการค้นพบโบราณวัตถุศิลปะทวารวดีหลายรายการ เช่น พระพุทธรูปสำริด กวางหมอบ ธรรมจักร พระพิมพ์ดินเผา รวมทั้งเศียรพระพุทธรูปดินเผาที่มีพุทธศิลป์งดงาม การค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีล่าสุดในพุทธศักราช 2562 และนับว่าเป็นโบราณวัตถุชิ้นสำคัญคือ การค้นพบจารึกบริเวณเนินโบราณสถานวัดพระงาม ปัจจุบัน มีพระอุดมธรรมเมธี ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส และมีพระสงฆ์ สามเณร จำพรรษาถ้วนไตรมาส รวมทั้งสิ้น 46 รูป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!