อุบลราชธานี-เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566

อุบลราชธานี-เทศบาลเมืองเมืองวารินชำราบ คว้ารางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

          วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายจีระชัย ไกรกังวาร นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายอุทัย วะรงค์ ปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนเทศบาลเมืองวารินชำราบ เข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประ มาณ พ.ศ. 2566 จาก นายเศรษฐา ทวีศิลป์ นายกรัฐมนตรี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยเทศบาลเมืองวารินชำราบ ได้รางวัลที่ 3 ประเภทโดดเด่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)
           พร้อมกันนี้ จ่าเอกประกาศ ตระการไทย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้นำเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองวารินชำราบ จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานนวัตกรรม “การบริหารความเสี่ยงจากสาธารณภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปี 2565″ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล นำเสนอแก่ผู้ที่สนใจด้วย ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี เข้าเยี่ยมชมบูธของเทศบาลเมืองวารินชำราบด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!