อุบลราชธานี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

อุบลราชธานี-ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร

ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

               วันนี้ ( 9 พ.ย.66) ณ ห้องประชุมมพรหมเทวา ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามและตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร พ.ศ.2566และประชุมคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีก่อนวันเลือกตั้ง ระดับอำเภอ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายนคร ศิริปริญญานันท์ ปลัดจังหวัดอุบลราชธานีให้การต้อนรับ
              สำหรับอำเภอได้ประชุมผ่าน ระบบ Zoom meeting โดยคณะอนุกรรมการได้ประสานงานหน่วยเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ให้สรุปข้อมูลการเลือกตั้ง รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในส่วนของอำเภอ ตลอดจนแผนการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบในพื้นที่ รณรงค์การเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในเขตพื้นที่จังหวัดอบลราชธานี เพื่อเชิญชวนเกษตรกร ใช้สิทธิเลือกตั้ง “ผู้แทนเกษตรกร” เป็นกรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร กร ในวันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่กำหนด ให้มากที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!