ปราจีนบุรี-สถานพินิจฯจัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดพื้นฟูแก่เด็กและเยาวชน

ปราจีนบุรี-สถานพินิจฯจัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดพื้นฟูแก่เด็กและเยาวชน

ภาพ-ข่าว:มานิตย์ สนับบุญ

                    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 นาฬิกา นายพยนต์ แจ้งเสนาะ ผู้อำนวยการสถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติกาญจน์ ยางทอง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ส่วนคดีและคณะเจ้าหน้าที่ส่วนป้องกัน สงเคราะห์ และประสานเครือข่ายได้จัดประชุมคณะกรรมการสหวิชาชีพในการจัดทำแผนแก้ไขบำบัดพื้นฟูแก่เด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดและส่งตัวมายังสถานพินิจฯจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 1 ราย เพื่อนำไปประกอบการรายงานข้อเท็จจริงเสนอต่อศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา และพนักงานคุมประพฤติเจ้าของสำนวน การประชุมมีความเข้มงวดและเคร่งครัดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!