นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพ “ด้วยการกินอาหารให้เป็นยา ตามวิถีชุมชน” ครั้งที่ 2

นครสวรรค์-นายก อบจ. เป็นประธานเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพ “ด้วยการกินอาหารให้เป็นยา ตามวิถีชุมชน” ครั้งที่ 2

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

                   เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชิดพันธ์ุ มาศรี นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์ สิบเอกพิทยา นาคกุญชร รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ ร่วมพิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพ “ด้วยการกินอาหารให้เป็นยา ตามวิถีชุมชน” ณ สวนบัวบ้านมาบแก ม.4 ต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ โดยมีนายกิจจา สีมาขจร นายกอบต.มาบแก เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายทะวิช คันทวงษ์ ผอ.รพ.สต.บ้านมาบแก คณะผู้บริหารอบต.มาบแก สมาชิกสภาอบต.มาบแก คณะอสม. และชาวบ้านชุมชน ต.มาบแก เข้าร่วมโครงการและร่วมให้การต้อนรับ
                   ซึ่งพื้นที่ในต.มาบแก อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ประชาชนส่วนใหญ่นั้น ประกอบอาชีพ เกษตรกรรรม ทำนา ทำไร่ และปลูกผัก ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ “ด้วยการกินอาหารให้เป็นยา ตามวิถีชุมชน” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนได้รับความรู้ในการกินอาหารในชีวิตประจำวัน ให้เป็นยาและเฝ้าระวัง อาหารที่ไม่ปลอดภัยและเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลมาบแก โดยโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจและประชาชนที่สนใจในชุมชนบ้านมาบแก จำนวน 45 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
                   กลุ่มที่ 1 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งอาหารชุมชนด้วยแนวทางการผลิตแบบปลอดภัย โดยมีหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 อบรมการเลี้ยงปลาในระบบอาหารปลอดภัย หลักสูตรที่ 2 อบรมการเลี้ยงไก่และเป็ดไข่ในระบบอหารปลอดภัย หลักสูตรที่ 3 อบรมการปลูกผักอินทรีย์ การปลูกสมุนไพรเพื่อสุขภาพ กลุ่มที่ 2 เป็นการกินอาหารที่ใช้สมุนไพรต้านโรคและสร้างอัตลักษณ์ด้านอาหารชุมชนโดยมีหลักสูตร ประกอบด้วย หลักสูตรที่ 1 การพัฒนาอาหารต้านโรค
                 โดย นายก อบจ. นครสวรรค์ กล่าวว่า “กิจกรรมในวันนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญมาก ซึ่งไม่ใช่แค่การรณรงค์ หรือระมัดระวังเรื่องการกินเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการนำพืชผักที่อยู่ในสภาพแวดล้อมของชุมนุม ที่ปลอดสารเคมี นำมาประกอบอาหาร ได้อย่างปลอดภัย และโครงการระยะต่อไปจะมีการขยายผลถึงโรงเรียนชาวนาซึ่งเป็นภาคการผลิตที่ปลอดสาร โดยมีตำบลมาบแกแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้น ของการกินอาหารให้เป็นยา ตามวิถีชุมชนต่อไป”
                นอกจากนี้ นายกอบจ.นครสวรรค์พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ร่วมกิจกรรม เริ่มจากกิจกรรมการปลูกต้นไม้(ต้นทุเรียน) จากนั้นกิจกรรมการเก็บผัก(ถั่วฝักยาว) ต่อด้วยการปล่อยปลา(ปลาทับทิมและปลาตะเพียน 600 ตัว) และกิจกรรมการลงมือทำอาหาร (ผัดผักรวมและตำถั่ว) และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ จากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!