นครสวรรค์-เหล่ากาชาดฯออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

นครสวรรค์-เหล่ากาชาดฯออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

            เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00-12.00 น. นางวราภรณ์ เสริมภักดีกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เพื่อให้กำลังใจและขอบคุณผู้มาบริจาคโลหิต เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้บริจาคดวงตา อวัยวะ ณ บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัด
            โดยมี เจ้าหน้าที่ บริษัท โตโยต้าเจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัด และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ให้การต้อนรับและมาแสดงความจำนงบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในครั้งนี้ เป็นหน่วยเคลื่อนที่ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ มีรายละเอียด ดังนี้ คือ
              มีผู้ลงทะเบียนประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 20 ราย ผู้บริจาคโลหิตผ่านเกณฑ์ จำนวน 20 รายและได้ปริมาณโลหิต จำนวน 9,000 ซีซี ส่วนผู้บริจาคโลหิตไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 3 ราย ผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 2 ราย นอกจากนี้ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 รายและผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย ทั้งยังมีการมอบเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!