อุบลราชธานี-ประชุมร่วมรัฐและเอกชน กรอ. พร้อมขับเคลื่อน 4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน

อุบลราชธานี-ประชุมร่วมรัฐและเอกชน กรอ. พร้อมขับเคลื่อน 4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

              วันนี้ ( 8 พ.ย.66 ) นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางทรงลักษณ์ วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ร่วมการประชุม โดยรับทราบนโยบายผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี “4 มหัศจรรย์ สร้างอุบลให้ยั่งยืน” ประกอบด้วย 4 แสง (แสงแรก แสงธรรม แสงเทียน แสงโซล่าเซลล์) 4 อิ่ม (อิ่มใจ อิ่มบุญ อิ่มท้อง อิ่มกาย) 4 ประเทศ (ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม )
               ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจังหวัดอุบลราชธานี เดือนกันยายน 2566 ขยายตัว 9.8% ภาคเกษตรขยายตัว 13.3% จากผลผลิตยางพารา เนื้อไก่และสุกร ภาคบริการและท่องเที่ยวขยายตัว 8.8% ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว 2.2% ความคืบหน้านิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานี กำหนดประชาพิจารณ์โครงการนิคมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ณ อ.เดชอุดม โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาหารและเครื่องดื่ม แผงโซล่าเซลล์ แผงวงจรพิมพ์ (PCB) ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ ยางรถแทรกเตอร์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์การเกษตร
               มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ BCG โครงการทุนวัฒนธรรมเทียน กิจกรรมเชิดชูครูช่างเทียน โครงการชุมชนวัฒนธรรมสร้างเสริมเศรษฐกิจ “ชุมชนเขมราฐ นาแวง เจียด” ยุทธศาสตร์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือการขับเคลือนสังคมตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง การเชื่อมโยงการค้าเนื้อโคและสินค้าเกษตรสู่ประเทศจีน การขับเคลื่อน Smart City และ Sport City

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!