กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมในการเบิกค่าป่วยการ อสม.สิทธิการได้รับเงิน

กาญจนบุรี-สสจ.ประชุมในการเบิกค่าป่วยการ อสม.สิทธิการได้รับเงิน

ภาพ-ข่าว;รักษพล พุ่มพฤกษ์

          วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมอาคารหลวงปู่หลิว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มงานสาธารณสุขมูลฐานและสุขภาพภาคประชาชน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมชี้แจ้งนโยบาย การควบคุมกำกับ และการรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ พัฒนาศักยภาพ อสม.และเครือข่าย เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานสุขภาพภาคประชาชน
          ในการประชุมมีการชี้แจงเรื่อง การเบิกค่าป่วยการ อสม.,การทำราย งานผ่านแอพฯ อสม., สิทธิได้รับเงินค่าป่วยการในการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ. 2566 และประกาศคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลางเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม. และการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบ อสม. พ.ศ. 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!