เชียงใหม่-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME

เชียงใหม่-มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดฯ เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

          สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดสัมมนาเพื่อเดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ หวังยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME สู่มาตรฐานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด
           วันนี้ (31 ส.ค. 66) ที่ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลส์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านมาตรฐานและการรับรอง มอก.เอส ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ซึ่งสามารถนำไปพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกิจการ ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME และเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ SMEs สู่มาตรฐานที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของตลาด พร้อมทั้ง ยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs ที่ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพแต่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ให้สามารถขอรับใบรับรองและแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.เอส ได้ต่อไป
           ในการนี้ได้จัดให้มีพิธีมอบใบรับรอง มอก.เอส และ มผช. แก่ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส โดยมีผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมการสัมมนา กว่า 150 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!