สิงห์บุรี-รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

สิงห์บุรี-รับบริจาคโลหิต ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา

ภาพ/ข่าว:จิระแมน ขำฉ่า

          เมื่อเวลา 09.00 – 12.00 น. วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดย นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางจุฑามาศ น้อยศรี กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมรับบริจาคโลหิตจาก ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไป ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 36 ราย ได้โลหิต 34 ราย จำนวน 13,600 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาค อวัยวะ จำนวน 1 ราย
ทั้งนี้ ได้ร่วมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ตำบลพักทัน จำนวน 10 ราย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!