ลพบุรี-ญี่ปุ่นมอบวิลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวน 90 คัน 17 องค์กร

ลพบุรี-ญี่ปุ่นมอบวิลแชร์ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุจำนวน 90 คัน 17 องค์กร

ภาพ/ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

          วันที่ 31 ส.ค. 2566 แพทย์หญิงนุชรินทร์ อักษรดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ “Flying Wheelchairs Project 2023 หรือ โครงการรถเซ็นบินได้” ณ โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมกันระหว่างโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ร่วมกับ องค์กร Nihon Shakai Koshikai Japan (Nisshasai) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาเครือข่ายงานด้านคนพิการ และผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี รวมทั้งยังเป็นการสนับสนุนรถเข็นวิลแชร์ให้กับผู้ที่มีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการด้านการเคลื่อนไหวที่อาศัยในชุมชน โดยมีคณะผู้บริหาร คณะกรรมการโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช งานพัฒนางานเครือข่ายงานด้านคนพิการ แลผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี
          ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการส่งเสริมความมือระหว่างประเทศที่มุ่งให้เกิดการบูรณาการงานด้านคนพิการ รวมไปถึงผู้สูงอายุ ร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี และพัฒนาระบบส่งต่อการดูแลทางด้านสังคม การฟื้นฟูสมรรถภาพโดยทีมสหสาขาวิชาชีพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องจากโรงพยาบาลจนถึงชุมชน และพัฒนาเครือข่ายการทำงานด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่มีสภาวะเปราะบางผ่านการส่งมอบรถเข็นวีลแชร์จากประเทศญี่ปุ่นให้กับโรงพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 90 คัน โดยในวันนี้ส่งมอบรถเข็นวิลแชร์ไปยังเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขตทั้งหมด17 องค์กร ซึ่งสร้างความยินดีให้กับผู้ที่เดินทางมารับด้วยตัวเองเป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!