ตาก-“อำเภออุ้มผาง”ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง

ตาก-“อำเภออุ้มผาง”ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

           วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผาง ต่อยอด สืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของอำเภออุ้มผาง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นอำเภออุ้มผางให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!