บุรีรัมย์-อบจ.เปิดถนนปรับปรุงใหม่เส้นทางสาย บร.ถ.1 – 0001 บ้านหนองปรือ

บุรีรัมย์-อบจ.เปิดถนนปรับปรุงใหม่เส้นทางสาย บร.ถ.1 – 0001 บ้านหนองปรือ

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

               วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่ บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดถนนปรับปรุงใหม่เส้นทางสาย บร.ถ.1 – 0001 บ้านหนองปรือ ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง ไป บ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพลับพลาชัย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ชาวตำบลพลับพลาชัย และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
             นายบุญช่วย ศิลาไลย นายกเทศมนตรีตำบลพลับพลาชัย กล่าวว่า ถนนช่วงบ้านแสลงคง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอพลับพลาชัย – บ้านสะเดา หมู่ 1 ตำบลสะเดา อำเภอพลับพลาชัย เส้นทางสายนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอพลับพลาชัย ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เข้ามาดำเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนพาราแอสฟันติก คอนกรีต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสัญจร ไป-มา สร้างความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถ ใช้ถนน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว ในการเดินทางมารับบริการ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา เนื่องจากถนนเส้นดังกล่าวได้ตัดผ่านโรงพยาบาล และสถานศึกษา และยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจจากการคมนาคมขนส่งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่างๆ ไปสู่ตลาดการจำหน่ายที่สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้พี่น้องประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดความปลอดภัยในชีวิตแลทรัพย์สิน
             นายภูษิต เล็กอุดากร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า อบจ.บุรีรัมย์ ได้เร่งนำนโยบายสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน นโยบายการพัฒนาถนและแหล่งน้ำ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และสังคม โดยเฉพาะถนนหนทาง ที่มีความสำคัญที่ใช้ในการสัญจรไป-มา การขนส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รวมไปถึงการคมนาคมอื่นๆ ที่จะสร้างความสะดวก ความปลอดภัย ให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งยังเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ พัฒนารายได้สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างต่อเนื่อง ถนนเส้นนี้แม้จะเป็นถนน ในการกำกับดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ แต่ถือว่าถนนสายนี้เป็นของพี่น้องชาวอำเภอพลับพลาชัยทุกคน จึงอยากขอให้พี่น้องทุกคนได้ร่วมกันหวงแหน รักษาถนนเส้นนี้ให้มีสภาพที่สวยงาม คงทน สามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน หลังจากนั้น นายก อบจ.บุรีรัมย์ ได้เดินพบปะไต่ถามรับทราบ ทุกข์ สุข และปัญหาต่างๆของพี่น้องประชาชน ภายในบริเวณงาน เพื่อนำมาแก้ไขต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!