สมุทรปราการ-คุณป้าจิตใจงามบริจาคเงิน 1.5 ล้านบาท เข้ามูลนิธิรามาธิบดี

สมุทรปราการ-คุณป้าจิตใจงามบริจาคเงิน 1.5 ล้านบาท เข้ามูลนิธิรามาธิบดี

าพ-ข่าว:ธีระพล คุ้มสุข

               เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 ส.ค.2566 ที่ห้องมูลนิธิรามาธิบดีฯ ชั้น 1 โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ดร.นพ.ธเนศ ปิติธรรมภรณ์. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ตัวแทนมูลนิธิรามาธิบดีฯ รับมอบเงินจำนวน1,500,000 บาท ที่ นางพะเยาว์ เภตรานนท์ (มากแจ้ง) พร้อมด้วยครอบครัวลูกหลาน ได้ร่วมกันบริจาค ให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ โดยผ่านทางมูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อนำเงิน 1,000,000 บาท สมทบทุน ซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และอีก 500,000 บาท สมทบทุนโครงการก่อสร้างอาคารแห่งใหม่ของรามาธิบดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
               สำหรับมูลนิธิรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้นสืบเนื่องจากปัญหาการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยขาดแคลนทุนทรัพย์เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างเนื่อง ทำให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่เพียงพอต่อการรองรับผู้ป่วยให้เข้าถึงการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที ขณะเดียวกัน มีผู้ประสงค์ขอบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือในโครงการต่างๆ เป็นจำนวนมาก โดยศาสตราจารย์นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีท่านแรกของ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วย จึงได้ลงความเห็นจัดตั้งมูลนิธิเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์เป็นโรงพยาบาลรัฐแห่งแรกของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “มูลนิธิรามาธิบดี” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2512
               โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทุนทรัพย์ และนำไปจัดสรร เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทางด้านการแพทย์ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพทุกระดับชั้น ด้วยประโยชน์ที่ได้สร้างให้กับสังคมและประชาชน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับมูลนิธิรามาธิบดีฯ อยู่ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 กว่า 54 ปี “มูลนิธิรามาธิบดี” ยังคงดำเนินงานเป็น “สะพานแห่งการให้” พัฒนาวงการสาธารณสุข ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ ต่อไปเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน ตามปณิธาน “คำว่าให้…ไม่สิ้นสุด”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!