ร้อยเอ็ด-เข้มปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ต่อเนื่อง

ร้อยเอ็ด-เข้มปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ต่อเนื่อง

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามการปฎิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมยวดี ณ ศาลากลางหมู่บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 6 ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีประชาชนสนใจนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัดทำหมัน จำนวน 35 ตัว (สุนัข 17 ตัว แมว 18 ตัว) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 52 ตัว และให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองห้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!