ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯมอบคลังเสบียงสัตว์ อบต.สะอาด อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯมอบคลังเสบียงสัตว์ อบต.สะอาด อำเภอโพธิ์ชัย เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล

าพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นายดุษฎี สิงห์ปาน หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และนางสาวบัวทอง ถวิลไพร เจ้าพนัก งานสัตวบาลปฎิบัติงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ร่วมกันมอบหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน 5,000 กิโลกรัม หรือ 250 ฟ่อน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ ชัย เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ประจำตำบล เตรียมความพร้อมรองรับปัญหาการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ในช่วงวิกฤติอุทกภัยในพื้นที่ ซึ่งจะต้องได้รับการช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนตำบลสะอาด เป็นผู้บริหารจัดการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลดังกล่าว

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!