ประจวบคีรีขันธ์-PPPGC บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา”โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ”

ประจวบคีรีขันธ์-PPPGC บรรยายพิเศษให้กับนักศึกษา”โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ”

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

              นายเขมภพ คชเสนี เจ้าหน้าที่กลยุทธ์องค์กรอาวุโส บริษัท พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเกียรติ ให้บรรยายพิเศษในเรื่อง แนวโน้มของอุตสาหกรรมปาล์ม Biorefinery ของไทย กับอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ภายใต้ แนวคิด Bio-Circular Economy (BCG) และ Net Zero Emission ให้กับนักศึกษา โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ สาขาเทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและการแปรรูปเคมีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ณ โรงแรม โนโวเทล ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เมื่อเร็วนี้ ในโครงการบ่มเพาะบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตอบโจทย์ยุค 4.0 ที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างบูรณาการต่อโจทย์ของประเทศไทย อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและคมีชีวภาพ เป็น 1 ใน 5 กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตเร็วในอนาคต (New S-curve) ///////

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!