นครนายก-มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

นครนายก-มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์

ภาพ-ข่าว:สมบัติ เนินใหม่/รัชชานนท์ เนินใหม่

            มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากจนขาดโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการศึกษาตามอัธยภาพของนักเรียน
            ที่หอประชุมโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ โดยมีนางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ พร้อมคณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมกล่าวรายงาน โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ฯ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรครูผู้ปกครองศิษย์เก่าได้ดำเนินการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
             โดยการอุปถัมภ์จากพระครูสันติคีรีรักษ์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูปิยรัตนานุกูล (หลวงพี่ต่อ) เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ พลตรีหญิงปิยนุช รัตนวิชัย เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายฆราวาส ได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ประกอบกับทางโรงเรียนได้ดำเนินการ เยี่ยมบ้านและพบปะผู้ปกครอง เพื่อรับทราบ สภาพความเป็นอยู่และปัญหาของนักเรียน เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อจัดสรร ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนในครั้งนี้ จำนวน 215 ทุน เป็นเงิน 152,800 บาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกได้ให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองแก่นักเรียน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!