ชลบุรี-สำนักงานพระพุทธศาสนา จัดโครงการ”วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”ด้วยกิจกรรม 5 ส.

ชลบุรี-สำนักงานพระพุทธศาสนา จัดโครงการ”วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”ด้วยกิจกรรม 5 ส.

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

             วันที่ 15 ส.ค.66 ณ วัดห้วยใหญ่ ตำบลห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดด้วยแนวทาง 5 ส จังหวัดชลบุรี โดยมีพระธรรมวชิราลังการ เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เจ้าอาวาสวัดบางพระ วรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
           นางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยความร่วมมือของวัดห้วยใหญ่ เจ้าอาวาสวัด และกรรมการวัด ที่ทำการปกครองอำเภอบางละมุง เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี ร่วมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมกับการเรียนรู้ เป็นพื้นที่แบบอย่างทางด้านกายภาพและด้านจิตใจ รวมถึงกำหนดแนวคิด การออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมมาใช้ในการพัฒนาวัด ให้เป็นสถานที่สัปปายะ เป็นอารามที่รื่นรมย์ มีความสวยงามตามหลักภูมิสถาปัตยกรรมไทย
           อีกทั้ง ยังเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่จะนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาวะ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตใจ สังคม และปัญญา สืบต่อไป โดยจัดให้มีน้ำดื่ม ขนม และอาหาร จัดเลี้ยงให้กับผู้ที่ร่วมกิจรรมทำความสะอาดวัดในวันนี้ ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!