ชลบุรี-อบต.บ่อวิน ร่วมกับ ร.ร.บ้านพันเสด็จใน จัดฝึกอบรม ”basic life support”

ชลบุรี-อบต.บ่อวิน ร่วมกับ ร.ร.บ้านพันเสด็จใน จัดฝึกอบรม ”basic life support”

"การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR “

ภาพ-ข่าว:นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี

               เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่15 ส.ค.66 ที่อาคารโดมเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านพันเสด็จใน ม.4 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายก อบต.บ่อวิน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกและเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์กู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ร่วมเปิดโครงการอบรมการฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR ) และการปฐมพยาบาลเบื้อต้น สืบสานต่อจากโครงการ สร้างจิตอาสาทำ ซีพีอาร์ 10 ล้านคน เพื่อช่วยชีวิตผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น ภายใน 3 ปี เป็นโครงการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นโครงการที่สร้างจิตอาสาทั่วประเทศภายใน 3 ปี ได้ 10 ล้านคน และสามารถทำ พีซีอาร์;ช่วยเหลือชีวิตคนอื่นได้
               โดยมีวัตถุประสงค์ ในการจัดอบรมในครั้งนี้ ให้กับคุณครู นักเรียน และให้ผู้ที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถบอกระดับความรุนแรงของอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน และสามารถแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินได้โดยโทร แจ้ง1669 ก่อนการอบรมในครั้งนี้ ทางคณะวิทยากรได้สอบถามนักเรียนว่าเราต้องปั๊มหัวใจหรือ CPR เมื่อผู้ป่วยมีอาการอย่างไร นักเรียนต่างพากันตอบคำถาม เช่น ตกตึก จมน้ำ หยุดหายใจ สำลักควัน โดยทางวิทยากรบอกว่า การที่เราต้องช่วยทำ CPR ต่อเมื่อผู้ป่วยมี ภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ ซึ่งการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน เป็นการปฏิบัติการเพื่อช่วยคนหัวใจหยุดเต้นหรือคนที่หยุดหายใจอย่างกะทันหัน โดยไม่ต้องใช้เครื่องทางการแพทย์แต่อย่างใด เพียงแต่ใช้แรงมือกดที่หน้าอก และเป่าลมเข้าปากผู้ป่วย ก็สามารถทำให้หัวใจที่หยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ และทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้
             โดยหลักการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมีดังนี้ ให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนที่ปอด ให้มีการไหลเวียนโลหิต นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง ไม่เกิดภาวะสมองตาย ต้องทำภายใน 4 นาที หลังจากนักเรียนได้เรียนภาคทฤษฎี แล้วก็เป็นช่วงของการปฏิบัติการ CPR และการจำลองสถานการณ์ เมื่อเกิดพบเจอผู้ป่วยหมดสติ นักเรียนจะทำอย่างไร โดยให้นักเรียน โทรแจ้ง 1669 และทำการ CPR ผู้ป่วยระหว่างรอเครื่อง AED ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและได้รับความรู้ในการอบรมครั้งนี้ เป็นอย่างมาก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!