อุตรดิตถ์-ปภ.จัดประชุมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

อุตรดิตถ์-ปภ.จัดประชุมเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

ภาพ-ข่าว:พูลชัย ราช​ประสิทธิ์

            เมื่อเวลา​ 08.30​ น.ของวันอังคารที่​ 15​ สิงหาคม​ 2566​ ที่หอประชุม​ที่ว่าการอำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อุตรดิตถ์​ ประธานเปิดกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน โดยมี​ นายณัฐวัฒน์​ เกตุจันทร์​ หัวหน้าสำ นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวรายงาน มีนายประเดิม​ เดชายนต์​บัญชา​ นายอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้าร่วมโครงการ​ 186 คนในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์​ 6​ ตำบล
           โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านชุมซน/หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตชุมชน/หมู่บ้าน ในวันนี้สถานการณ์อุบัติเหตุของจังหวัดอุตรดิตถ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ กล่าวคือ ในระยะเวลา 7 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566​ มีจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และจำนวนผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิต เพิ่มมากขึ้น หากพิจารณาถึงผลกระทบ เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา การเยียวยา รวมทั้งการดูแลผู้พิการด้วยงบประมาณมหาศาล ทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะในภาวะที่ประเทศไทยเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ ยังปรากฎว่าวัยรุ่นหนุ่มสาว วัยแรงงาน ยังต้องตกเป็นผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรวันละหลายสิบคน
จังหวัดอุตรดิตถ์ได้ตระหนักถึงผลกระทบ และความสูญเสียที่เกิดขึ้น จึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนทุกระดับปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาในการลดสถิติอุบัติเหตุ ให้ตรงกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ในระดับนโยบาย จังหวัดอุตรดิตกำหนดนโยบาย 12 เป้าหมายร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์
          เป้าหมายที่ 12​ เป็นการขับเคลื่อนเมืองแห่งความสงบ มั่นคง ปลอดภัย โดยตัวชี้วัดความปลอดภัยทางถนน จะต้องควบคุมระดับการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ในปี พ.ศ.2566 ต้อง-ไม่เกิน 29.40 ต่อแสนประชากร (ไม่เกิน 108 ราย) การประชุมเชิงปฏิบัติการในวันนี้ จึงเป็นความคาดหวังของจังหวัดที่จะเห็นการตั้งด่านชุมชน/หมู่บ้าน เป็นมาตรการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน​เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในชุมชนโดยตรง จึงขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ทุกท่าน ตั้งใจรับฟังความรู้ที่วิทยากรได้ถ่ายทอด รวมทั้งตั้งใจฝึกปฏิบัติซึ่งจะได้รับทั้งความรู้และทักษะสำหรับการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง สามารถปฏิบัติงานประจำด่านชุมชน/หมู่บ้าน ได้อย่างเข้มแข็งและสง่างาม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!