ตาก-พช.ส่งเสริมอาชีพต่อยอด ยกระดับ ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้าน แม่กลองคี เพิ่มมูลค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชน

ตาก-พช.ส่งเสริมอาชีพต่อยอด ยกระดับ ผ้าทอกะเหรี่ยงบ้าน แม่กลองคี เพิ่มมูลค่าและเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ชุมชน

ภาพ-ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

            นางสาวจันทิวา ศรีเอี่ยม นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน พัฒนาการอำเภออุ้มผาง พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภออุ้มผางจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอุ้มผาง มาจัดกิจกรรมย้อมด้ายจากสีธรรมชาติ ที่หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านแม่กลองคี ม. 3 ต.โมโกร อ.อุ้มผาง จ.ตากเพื่อส่งเสริมการสวมใส่ผ้าไทย ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน และนายสิทธิชัย พรทิพย์พิทักษ์ พัฒนาการจังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมหัตถกรรมไทยสร้างรายได้กลับสู่ชุมชน และกระตุ้นการสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมแก่นักท่องเที่ยว
           ในวันนี้มีการใช้โคนจากต้นน้ำแม่กลองสีเทาดำ สีเหลืองนวล เปลือกต้นลำพู เปลือกโลก และใบสักมาย้อมเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอให้กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแม่กลองคี เช่น เสื้อกะเหรี่ยง ผ้าถุง ย่าม ผ้าพันคอซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ซึ่งในวันนี้นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจกลุ่มพัฒนาสตรีบ้านแม่กลองคีอีกด้วย
          นางสาวนันทิดา เวทย์สกุลพูลสุข บ้านเลขที่ 2 ม.3 บ้านแม่กลองคี ต .โมโกร เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังว่า วันนี้ทั้งกลุ่มแม่กลองคี ได้มาอบรมรับความรู้ การย้อม ผ้า โดยใช้สีธรรมชาติ จากโคลนลำน้ำแม่กลองเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนนี้ บ้านแม่กลองคี เป็นบ้านพี่น้องชาวปกาเกอญอ หรือชาวกะเหรี่ยง หมู่บ้านแห่งนี้เป็นต้นน้ำลำน้ำแม่กลอง
          นางสาวปุณยวี ตระกูลสีขาว บ้านเลขที่ 65 ม.3 บ้านแม่กลองคี กล่าวว่า ตนเองเป็นผู้ดูแลศูนย์ OTOP แห่งนี้ มีสมาชิกกลุ่มพัฒสาสตรีบ้านแม่กลองคี ประมาณ 80 คน มีสินค้า ผ้าทอมือ ชาวกะเหรี่ยงหรือชาวปกาเกอญอ มีหลายชนิดเช่นย่ามเสื้อหญิงชาย ผ้าพันคอ ผ้าถุง เปิดขาย ตั้งแต่ 8:00 น ถึง 17:00 น ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์ หยุด 1 วัน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ประธานกลุ่มฯ : นางวันเพ็ญ ด่วนแม่กลอง ติดต่อ: 0856061711

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!