ประจวบคีรีขันธ์-วัดราชายตนบรรพต ทำบุญครบรอบ 104 ปี ชาตกาล“หลวงปู่ก้าน”พระเถระผู้เมตตาของชาวหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์-วัดราชายตนบรรพต ทำบุญครบรอบ 104 ปี ชาตกาล“หลวงปู่ก้าน”พระเถระผู้เมตตาของชาวหัวหิน

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                เมื่อวันที่ 11 ส.ค.66 ที่วัดราชายตนบรรพต (วัดเขาต้นเกด) อ.หัวหิน จ.ประจวบฯ พระเทพวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดธรรมิการามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในงานบำเพ็ญกุศลรำลึกครบรอบ 104 ชาตกาล พระเนกขัมมมุนี (หลวงปู่ก้าน ฐิตธัมโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) พร้อมด้วย พระครูสันติธรรมานุยุต เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าวลัย, พระครูวิจิตรธรรมวิภัช เจ้าคณะอำเภอหัวหิน (มหานิกาย) เจ้าอาวาสวัดบุษยะบรรพต, พระครูธรรมานุจารี เจ้าอาวาสวัดเขาเต่า, พระปลัดไพโรจน์ วิโรจโน เจ้าอาวาสวัดราชายตนบรรพต นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน แขกผู้มีเกียรติ อุบาสกอุบาสิกา ศิษยานุศิษย์และประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมพิธี พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากวัดต่างๆ จำนวน 10 รูป สวดทักษิณานุปทาน เจริญพระพุทธมนต์และถวายอนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี พร้อมกันนี้มีผู้ใจบุญต่างนำอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มไปออกโรงทานแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ขณะที่ลูกศิษย์ลูกหาและประชาชนส่วนหนึ่งนำเลขเด็ด 104 ไปเสี่ยงดวงในงวดนี้ตามๆกัน
                “หลวงปู่ก้าน” ได้ละสังขารอย่างสงบเมื่อวันที่ 4 มี.ค.2563 สิริอายุ 100 ปี มีนามเดิมว่า ก้าน ด้วงเด่น เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 ส.ค.2463 ปีวอก อยู่ที่บ้านโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ในสกุลของพ่อเจียม ด้วงเด่น แม่กุล ด้วงเด่น ท่านเป็นคนกลางของพี่น้อง 3 คน ซึ่งชื่อเรียงกันว่า ใบ ก้าน กิ่ง และบุตรชายในครอบครัวนี้ได้อุปสมบททั้งหมด ท่านเองได้อุปสมบทเมื่อปี 2483 ขณะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ โดยโยมบิดามารดาได้อุปสมบทให้ที่วัดถนนสุทธาราม จ.อ่างทอง หลังจากนั้นเพียง 4 ปี คือในปี 2487 ท่านก็สอบได้นักธรรมเอก ต่อมาวันที่ 24 ก.ย. 2505 หลวงปู่ได้ขออนุญาตสร้างวัดให้ถูกต้องตามกฎหมายและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 10 ก.ค.2515 โดยเรียกขานอย่างเป็นทางการว่า “วัดราชายตนบรรพต” หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดต้นเกด” ต่อมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยของทั้งสองพระองค์ประดิษฐานไว้ที่หน้าบันอุโบสถและทรงปลูกต้นศรีตรังไว้ที่หน้าอุโบสถ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2517
                หลวงปู่ก้านเป็นพระมหาเถระซึ่งดำรงอยู่ในวิถีแห่งพระสุปฏิปันโน ท่านเป็นรัตตัญญู ผู้ใดได้ไปกราบสักการะและฟังธรรมท่านแล้วล้วนซาบซึ้งใจ เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่มีเมตตา เป็นที่เคารพศรัทธาของลูกศิษย์ที่เป็นสงฆ์และฆราวาส หลังจากที่สร้างวัดเพื่อเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่และเป็นของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปแล้ว หลวงปู่ก้านก็ไม่เคยย้ายไปอยู่ที่วัดอื่นใดอีกเลยจนกระทั่งมรณภาพ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!